Behandlingstilbud i Danmark og internationalt

5 Døgns Modellen

Vi tilbyder forskellige behandlingsmetoder, som er målrettet til forskellige typer alkoholmisbrugere. Vores speciale har i mange år været Lotusmodellen – en 5 døgns kort igangsættelses program, som er en effektiv introduktion til de psykologiske værktøjer vi har brug for, til at kunne opnå og leve et ædru liv. Behandlingsforløbet løber gennem 12 måneder – en alkoholiker bliver ikke ædru på bare 5 dage eller 5 uger. Det tager tid!

Alle vore behandlingsmetoder er udviklet efter Minnesota Model konceptet, hvor forståelsen af Anonyme Alkoholikeres 12 trins program er prioriteret højest, efterfulgt af Minnesota Consults terapeutiske redskaber REBT og RT.

Hvornår er man alkoholiker?

Det spørgsmål er relevant, men ikke så enkelt at svare på. Der er utrolig mange tegn og symptomer på alkoholisme. At vurdere hvornår en klient er alkoholisk eller har et overdrevet alkoholforbrug, er kompliceret. Vi benytter os af forskellige screening instrumenter ADDIS og MAST, som kan vise tegn på afhængighed, f.eks. Abstinensbesvær, Tolerance udvikling eller det modsatte og meget kritiske symptom Tolerance nedsættelse. Sammen med en manglende evne til at få stoppet indtagelsen (kontroltab) eller en manglende evne til at undgå at få begyndt (craving) er det sikre fysiske tegn på at kroppen er blevet afhængig af et kemisk stof, eksempelvis alkohol. Alkoholisme og/eller stofmisbrug er karakteriseret som en fysisk lidelse – og en meget alvorlig en af slagsen! Vejen til ædruelighed, derimod er karakteriseret som en psykologisk forandringsproces, som vi med terapeutiske redskaber kan hjælpe klienten til blive og forblive ædru. Det er målet!

Udviklingsprocessen for vore klienter er garanteret behandlingsmæssigt med De 12 Kernefunktioner. Disse funktioner er typisk til et behandlingsprogram for at vurdere en patient fra start til slut. For alt fra behandlings start til kriseintervention, er de 12 trin (AA, NA, CA, GA, OEA, SLAA) en køreplan for succes. En støttende og skræddersyet behandlingsplan kan hjælpe vore klienter med at få fuld ædruelighed. Det er ikke så afgørende hvor i Danmark du bor? I de større byer som København, Århus, Odense, Ålborg og Esbjerg tilbyder vi ambulant/individuel samtaleterapi gennem typisk 8 uger eller henviser til vort eget speciale, 5 Døgnsmodellen.

Og i særlige tilfælde henviser vi til en traditionelt 5 ugers langt ophold på en behandlingsklinik. Er du ikke i et karriereforløb og har du tid nok, er denne behandling ofte at foretrække. Dette ophold vil nogle alkoholikere eller deres familie havde behov for, og resultaterne er gode. Det er dog vores erfaring, at nogle af disse indlagte klienter vil have kunnt klare sig med ambulant- eller samtaleterapi eller vores egen selvudviklede 5 Døgns korttidsbehandlingsmodel. Behandlingsmodeller er forskellige – fordi mennesker er forskellige. Vi gør en forskel!

Disse kurser, Lotusmodellen og/eller 5 Døgnsmodellen holdes med mellemrum i Danmark, Grønland og Spanien. Alle kurser i Spanien afholdes på Engelsk. I Grønland er behandlingssproget dansk med grønlandsk tolk.

Små grupper på 4-6 deltagere giver et dynamisk og aktivt samarbejde mellem behandler og klient. Arbejdsmetoden består i skemabelagte aktiviteter, hvor vi lærer at fokusere på os selv.

En alkoholbehandling er et selvudviklingskursus – det handler om forandring. Fysisk og mentalt. Det handler om, at bearbejde et mindreværd, og hvordan vi får selvværdet tilbage.

I alkoholbehandlingen, hvad enter det er dagbehandling, individuel- eller korttidsbehandling arbejder vi med følgende områder:

Sygdomsbegrebet (Alkoholisme)

Hvordan alkoholismen påvirker omgivelserne

Konsekvenser af drikkeriet

Håndtering af følelser, adfærd og attituder

Gruppearbejde og hjemmeopgaver

Feedback / spejlinger / refleksioner

Forelæsninger og film

AA -møder (1x ugentligt)

Ugentlige samtalesessions via internettet

______________________________________________________________________________________

Vil du ikke helt slippe alkohol?

I Esbjerg og København har vi kurser i ”Lær at Drikke med Måde”- frit efter danske Bjarke Larsen. Moderate Management (MM) er en individuel behandlingsform udviklet i England og som måske kan hjælpe dig til at lære at drikke med måde. Denne behandlingsform stiller dog krav til, at du er uden de fysiske kriterier: kontroltab, tolerance og abstinens.

Vi har 8 års erfaring med at vores 5 Døgns Model og ved det kan være en igangsætter i denne proces!

___________________________________________________________________________________________

Prøv til en begyndelse denne lille test

Test om du har problemer:

· Ønsker du at skære ned, men kan ikke?

· Har du forsømt din familie, arbejde eller fritidsinteresser?

· Tænker du ofte på alkohol eller rusmidler, piller?

· Bruger du alkohol til at dulme følelsesmæssige smerte?

· Drikker du pga. af ensomhed eller kedsomhed?

· Drikker du ofte mere end planlagt?

· Har du kørt promillekørs