BEHANDLINGSFORMER:


Vi tilbyder forskellige behandlingstyper og vores speciale har i mange år været Lotusmodellen – en 5 døgns kort igangsættelses program til at kunne leve et ædru liv. Behandlingsforløbet løber gennem 12 måneder – en alkoholiker bliver ikke ædru på bare 5 dage eller 5 uger. Det tager tid!


Vi tilbyder ambulant/individuel samtaleterapi gennem typisk 12 uger.


Og i særlige tilfælde henviser vi til en traditionelt 5 ugers ophold på en behandlingsklinik. Dette ophold vil nogle alkoholikere havde behov for, men de fleste vil kunne klare sig med ambulant- eller samtale terapi.


Små grupper giver et dynamisk og aktivt samarbejde mellem behandler og klient. Arbejdsmetoden består i skemabelagte aktiviteter, hvor vi lærer at fokusere på os selv.

Vi kalder selv opholdet for et selvudviklingskursus – fordi det handler om forandring.


Vi arbejder med følgende områder:

  • Sygdomsbegrebet (Alkoholisme)

  • Hvordan alkoholismen påvirker omgivelserne

  • Konsekvenser af drikkeriet

  • Følelser, adfærd og attituder

  • Gruppearbejde og hjemmeopgaver

  • Feedback / spejlinger / refleksioner

  • Forelæsninger og film

  • AA -møder (1x ugentligt)

  • Ugentlige samtalesessions via internettet